If there is, setbacks and success

facebook header

In the animal world is there success and setback. If a lion misses their prey, in cooperation with other lions. Will he/she told off? For that there is no food, or if he/she shed change he/she obtains style points ….

There is probably no one who knows. Man has created interpretive systems and from these we interpret animal behavior. I do not know if there’s research to create systems from the animal world and then interpret from them. I do not know if you who reads understand the difference …

Olympics month and soon wait for the biggest event that a person can achieve according to many, and according to me it’s 100 meters’ final in athletics.

There is something magical with 100-meter final athletics. Next day the newspapers in comparing other animals against the time. I have never seen 100 butterfly table in comparison with whales and dolphins. If anyone has it, please send it to me ….

I have been in the 100-meter final at the Paralympics Atlanta in 1996. In the semifinal it apart three hundredths between me and a friend compete for Spain. We had a person in between us and none of them got to the final but only me.

We talk very small margins to a small stone on the path, a slip had done that I did not come to the final. There are ten 100-share in a second and in the range of 3 of these were 3 people.

In our world, it is success to reach a final. I did not win and who will remember 7 spot in the Euro vision Song Contest 1996 (a music contest for European countries). It is a major achievement to reach the 100 meters’ final at the Olympics than to be world record holder in the long jump.

A former friend and I was around a lot as artists. He has held exhibition at the Venice Biennale, and I want to point out that it is more difficult to get a show at Venice Biennale, than winning the Olympic 100-meter final athletics. But the people we met, thought Para-Olympics was more interesting.

The moral will then go for 100 meters in the Olympics than to create world class art …

One of my goals is to make the two … one is reached, so then it’s art remains.

Artist Mikael Avatar film

Bakslag och framgång finns det

facebook header

I djurens värld finns framgång och bakslag. Om ett lejon missar sitt byte i samarbete med andra lejon. Blir han/hon utskälld? För att det inte finns mat eller om hon/han fäller byte får hon/han stil poäng….

Det är nog ingen som vet. Människan har skapat tolknings system och utifrån dessa tolkar vi djurens beteenden. Jag vet inte om det finns forskning på att skapa system från djurens värld för att sedan tolka från dessa. Jag vet inte om du som läser förstår skillnaden…

OS månad och snart vänta det största event som en människa kan nå enligt många och enligt mig är det 100 meters finalen i friidrott.

Det är något magiskt med 100 meters finalen. Dagen efter står tiden i tidningar där man jämför andra djur i förhållande till tiden. Jag har aldrig sett 100 fjärils tabell i jämförelse med valar och delfiner. Om någon har det skicka gärna detta till mig….

Jag har varit i 100 meters finalen på Paralympics Atlanta 1996. I semifinalen skilde det 3 hundradelar mellan mig och en vän som tävla för Spanien. Vi hade en person i mellan oss och ingen av dem kom till final utan bara jag. Vi pratar så små marginaler att en liten sten på banan, ett sned steg hade gjort att jag inte kommit till final. Det finns tio 100-delar på en sekund och i spannet av 3 av dessa var 3 personer.

I vår värld är det framgång att nå en final. Jag vann inte och vem kommer ihåg 7 platsen på melodifestivalen 1996 (en musik tävling för länder i europa). Det är en större prestation att nå 100 meter final på OS än att vara världsrekordhållare i längdhopp. En tidigare vän och jag var omkring mycket som konstnärer. Han har haft utställning på Biennale Venice och jag vill på stå att det är svårare att få en utställning där än vinna OS på 100 meter. Men människor vi mötte tycke mitt Para-OS var mer intressant.

Sensmoralen blir då satsa på 100 meter i OS än att skapa konst i världsklass…

Ett av mina mål är att göra båda… det ena är uppnått, så då är det konsten kvar.

Artist Mikael Avatar film